รับทำเว็บไซต์ ลักษณะของการพรีเซ็นท์ที่คนไม่ใช่น้อยต่างก็ดูมัน

กระแสการพรีเซ็นท์สาระวิชาความรู้ ข้อมูลบุคคล ข้อมูลหน่วยงาน แล้วก็องค์วิชาความรู้ต่างๆผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีเว็บไซต์ได้รับความนิยมแล้วก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จากเว็บไซต์ที่ปรับปรุงด้วยภาษา HTML ก้าวสู่สมัยการพัฒนาด้วยเว็บไซต์โปรแกรมมิ่งอย่าง JavaScript, PHP, ASP จนถึงสมัยเครื่องมือสำเร็จรูปเพื่อการวางแบบปรับปรุงเว็บไซต์ที่เน้นการบริหารจัดการรายละเอียด รับทำเว็บไซต์ อย่าง CMS : Content Management System ดังๆดังเช่นว่า Mambo, PHPNuke, Joomla

ในสมัยที่เทคโนโลยีเว็บไซต์ก้าวสู่เว็บไซต์ 2.0 เกิดแบบอย่างเว็บไซต์ใหม่ ดังเช่นว่า Blog, Wiki ทำให้การวางแบบทำเว็บไซต์เป็นได้อย่างสะดวก เร็ว การทำเว็บไซต์ในแบบอย่าง Blog ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมประยุกต์ใช้กันอย่างล้นหลาม แต่ก่อนที่จะปรับปรุงหรือเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Blog ใดๆควรรู้ความไม่เหมือนของเว็บไซต์แต่ละชนิดก่อน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงดังที่ต้องการสูงที่สุด

Blog เป็นคำผสมของคำว่า Web แล้วก็ Log โดย Log จะเป็นการจดบันทึก รวมถึงปูมหรือเวลา ด้วยเหตุดังกล่าว Blog แล้วก็เป็นแบบอย่างการจดบันทึกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ที่อนุญาตให้คนอ่านแสดงความคิดเห็น รับทำเว็บไซต์ รายละเอียดของเราได้ ลักษณะจะคล้ายๆกับ Web board แต่ส่วนมาก Blog จะมีรายละเอียดเฉพาะมากกว่า Web board แล้วก็จุดเด่นของ Blog ก็คือรายละเอียดที่บันทึกจะควบคุมการแสดงผลด้วยวันที่/ตอนที่เผยแพร่

รับทำเว็บไซต์ ด้วยเหตุดังกล่าว Blog แล้วก็มีลักษณะไม่เหมือนกับเว็บไซต์ทั่วๆไป หรือเว็บไซต์ในกรุ๊ป CMSหมายถึงBlog จะแสดงผลรายละเอียดล่าสุดไว้เหนือสุด แล้วก็มีความสามารถจัดกลุ่มรายละเอียดตรงเวลาเรียกว่า Archives ในช่วงเวลาที่เว็บไซต์ทั่วๆไปหรือเว็บไซต์ในกรุ๊ป CMS ผู้ผลิต/ผู้พัฒนาสามารถระบุตำแหน่งการแสดงผลรายละเอียดได้อิสระกว่า แล้วก็เน้นการจัดกลุ่มตามหมวดรายละเอียด